Cookies pozwalają nam świadczyć i ulepszać usługi w serwisie kuvi.pl. Korzystając z kuvi.pl akceptujesz politykę prywatności i cookies.

Polityka Prywatności


1. Dane zbierane w serwisie kuvi.pl

Serwis kuvi.pl korzysta z zewnętrznych narzędzi do analityki, marketing i komunikacji. W momencie gdy nas odwiedzasz zbierane są anonimowe dane na temat Twoich odwiedzin. Są to np. kraj, rodzaj systemu operacyjnego, czas przebywania na stronie itp.

Jeśli jesteś zalogowanym użytkownikiem serwisu Google lub Facebook, Twoje dane odnośnie wizyty na tej stronie mogą być przesyłane do tych podmiotów.

W momencie rejestracji wymagane jest podanie przez Ciebie Twojego imienia i adresu e-mail.

Dodatkowo od autorów kursów wymagane jest podanie nazwiska i numeru konta bankowego niezbędnego do przekazywania pieniędzy ze sprzedaży ich kursów.


2. Wykorzystywanie danych

Dane są wykorzystywane w celach statystycznych, marketingowych, i komunikacyjnych. Dane nie są przekazywane innym firmom za wyjątkiem danych przekazywanych firmom świadczącym usługi dla kuvi.pl jak np. Google, Facebook i innych zewnętrznych systemów do komunikacji z użytkownikiem (wysyłka emaili, powiadomień) oraz systemów do obsługi płatności.

Dzięki funkcją remarketingowym Google oraz Facebook możemy się z Tobą później komunikować wyświetlając Ci np. propozycje kursów w postaci reklam za pośrednictwem usług Google Adwords lub Facebook Ads.

Dodatkowo jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy później przesyłać Ci tzw. powiadomienia "push". Pytanie o zgodę pojawia się przy pierwszej wizycie strony w Twojej przeglądarce.

Twój adres email wykorzystujemy jako identyfikator do Twojego logowania się w serwisie kuvi.pl. Jest on również głównym kanałem komunikacji z Tobą. Będziesz otrzymywał na niego powiadomienia o przydzielonych dostępach do kursów, szczegółach płatności, propozycjach powiązanych tematycznie kursów, czy promocjach - czasowych obniżkach cen.

Twoje dane nie są udostępniane podbmiotom trzecim do celów nie związanych z realizacją usług. Mówiąc krótko nie handlujemy Twoimi danymi.


3. Zmiana i usuwanie danych przez użytkownika

Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych po zalogowaniu w sekcji edycji profilu.

Użytkownik może usunąć swoje dane zgromadzone w serwisie, wysyłając maila z żądaniem ich usunięcia, na adres: kontakt[małpa]kuvi.pl.


4. Zabezpieczanie danych

Dane są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą mechanizmów logowania, wymgających podania haseł przed uzyskaniem dostępu do danych.

Przekazywanie danych przez użytkownika do serisu kuvi.pl odbywa się poprzez połączenie szyfrowane.


5. Nieuprawniony dostęp

W przypadku wystąpienia nieuprawnionego dostępu do wrażliwych danych użytkownika, będzie on o tym niezwłocznie powiadomiony drogą mailową.

Dodatkowo o tego typu zdarzeniu poinformowany zostanie odpowiedni organ nadzorczy w terminie 72 godzin od momentu wykrycia zdarzenia.


6. Cookies

Serwis kuvi.pl wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu i świadczenia niezbędnych usług takich jak np. zapamiętanie zalogowanego użytkownika.

Pliki cookies są zapisywane w komputerze użytkownika i wykorzystywane podczas korzystania przez niego z serwisu. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Są to małe pliki, w których są zapisywane informacje o użytkowniku oraz o jego preferencjach.

Jeśli nie chcesz akceptować cookies, musisz je wyłączyć w swojej przeglądarce.
W celu ich wyłączenia lub postępuj zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na stronie pomocy korzystania z Twojej przeglądarki:

Wyłączenie cookies w Twojej przeglądarkę uniemożliwi poprawne świadczenie usług w serwisie kuvi.pl. Niemożliwe będzie zalogowanie się i tym samym oglądanie kursów video.


7. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych

Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez SKILLSY – ALEKSANDRA KANIA
Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
1) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w ramach Serwisu kuvi.pl - dane zbierane w szczególności w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności oraz procesu rejestracji w Serwisie kuvi.pl. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).
Zakres przetwarzanych danych osobowych (dane użytkowników):
a) Imię
b) Adres e-mail,
Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do przesyłania drogą elektroniczną, za odrębną zgodą na wykorzystywanie tej formy komunikacji, informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera.
Zakres przetwarzanych danych osobowych (dane autorów kursów):
a) Imię,
b) Nazwisko,
c) Adres e-mail,
d) Numer konta bankowego
Podanie nazwiska i numeru konta bankowego niezbędne jest do przekazywania pieniędzy ze sprzedaży ich kursów.
Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do przesyłania drogą elektroniczną, za odrębną zgodą na wykorzystywanie tej formy komunikacji, informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera.
3) Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony cel Administratora), przy czym jeśli przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną, realizacja następuje za odrębną zgodą Użytkownika.
Zakres przetwarzanych danych osobowych:
a) imię,
b) adres e-mail,
4) Marketing behawioralny - przetwarzane danych osobowych Użytkowników, w tym danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies, w celach marketingu behawioralnego polegającego na dopasowaniu treści reklamy do indywidualnych preferencji Użytkownika. Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem tej technologii odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies opisaną szczegółowo w niniejszym dokumencie.
5) Inne działania marketingowe, w tym organizacja konkursów, programów lojalnościowych oraz innych form promocji Serwisu kuvi.pl - art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda osoby, której dane dotyczą)
Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zasadniczo:
a) imię
b) adres e-mail
W przypadku niektórych form promocji zakres przetwarzanych danych może obejmować dodatkowo:
a) płeć,
b) datę urodzenia,
c) wiek,
d) wizerunek.
5. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników (cyberbezpieczeństwo) – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią).
Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do Serwisu kuvi.pl, dane i geolokalizacja Urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie, m.in. adres IP Urządzenia.
Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem
z Serwisu kuvi.pl (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu kuvi.pl. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Serwisu kuvi.pl.


8. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

W związku z realizacją podstawowych funkcji Serwisu kuvi.pl, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom SKILLSY – ALEKSANDRA KANIA w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych.
Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług posprzedażowych może przekazywać dane osobowe operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności)
Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS.
Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.


9. Kontakt z administratorem

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z administratorem danych:
SKILLSY – ALEKSANDRA KANIA
Ossowa nr 105
21-310 Wohyń,
NIP: 5381838977,
REGON: 061730544,
email: kontakt[małpa]kuvi.pl