Cookies pozwalają nam świadczyć i ulepszać usługi w serwisie kuvi.pl. Korzystając z kuvi.pl akceptujesz politykę prywatności i cookies.

Kurs Java Programowanie

  5 godz. 32 min. materiałów video

  8 zapisanych kursantów

  39 lekcji video

  Certyfikat odbycia kursu

  System pomocy do każdej lekcji

  Dożywotni dostęp online

  Mobilny dostęp z całego świata

  Autor kursu: Daniel Tokarz

  Faktura od autora: Tak

Java jest obiektowym językiem programowania, który został stworzony przez firmę Sun Microsystems w 1991 roku. Program napisany w Javie kompilowany jest do postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną, co ma wpływ na jego dużą przenośność. Wachlarz wykorzystania Javy jest w tej chwili ogromny: aplikacje internetowe, oprogramowanie użytkowe, czy aplikacje na telefony komórkowe. Występuje tu zupełna niezależność od procesora i systemu. Czynniki te powodują, że Java jest w tej chwili wiodącym środowiskiem programowania. Kurs Java jest jedynym profesjonalnym na polskim rynku pakietem filmów Video, które możesz oglądać na ekranie swojego monitora o łącznej długości niecałych sześciu godzin. Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie miały wcześniej styczności z kompilatorami, jak również dla osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu programowania, lub chciały by ją poszerzyć i usystematyzować. Otrzymujesz pełny instruktaż łącznie z pobraniem niezbędnego oprogramowania i plikami źródłowymi stworzonych w kursie aplakcji.

Do czego możesz wykorzystać język Java?

 • tworzenie programów;
 • tworzenie gier online;
 • współużytkowanie baz danych;
 • tworzenie aplikacji internetowych;
 • tworzenie aplikacji na inne platformy: telefony komórkowe, palmtopy i inne systemy operacyjne;

  i wiele innych…

Spis filmów zawartych na kursie: 

 

 • 01 – Pobieranie i instalacja kompilatora 

  czas trwania: 8 minut 43 sekundy

  wyjaśniony został sposób pobierania oraz instalacji darmowego edytora i kompilatora wraz z niezbędnymi bibliotekami 

 • 02 – Pierwszy program 

  czas trwania: 5 minut

  pokazano w jaki sposób można stworzyć najprostszy i najbardziej znany program „hello world” 

 • 03 – Zmienne 

  czas trwania: 12 minut 29 sekund

  omówiono szczegółowo podstawowe typy zmiennych, ich zakresy oraz najczęściej występujące nieprawidłowości podczas ich używania.

 • 04 – Operatory arytmetyczne 

  czas trwania: 7 minut 54 sekundy

  omówione zostały operatory arytmetyczne, pokazano również najczęściej występujące błędy podczas ich nieprawidłowego stosowania. 

 • 05 – Stałe i komentarze 

  czas trwania: 5 minut

  wyjaśniono jak tworzyć komentarze w kodzie programu oraz w jaki sposób można tworzyć i stosować stałe. 

 • 06 – Instrukcja warunkowa IF 

  czas trwania: 7 minut 42 sekundy

  szczegółowo omówiono instrukcję wyboru warunkowego IF oraz jej konstrukcję złożoną IF … ELSE … 

 • 07 – Instrukcja wyboru warunkowego 

  czas trwania: 5 minut 45 sekund

  pokazano przykład zastosowania instrukcji wielokrotnego wyboru SWITCH 

 • 08 – Pętla FOR 

  czas trwania: 9 minut

  instrukcje BREAK i CONTINUE – omówiony został bardzo dokładnie algorytm iteracyjny w gotowej konstrukcji FOR. Zademonstrowano użycie instrukcji BREAK oraz CONTINUE 

 • 09 – Pobieranie danych od użytkownika 

  czas trwania: 8 minut

  SCANNER – lekcja omawia obiekt SCANNER, pozwalający na pobieranie danych ze strumienia … 

 • 10 – Pętla warunkowa WHILE 

  czas trwania: 9 minut

  wyjaśniono szczegółowo zasadę działania pętli warunkowej typu WHILE we wszystkich jej postaciach 

 • 11 – Podstawowe operatory logiczne 

  czas trwania: 11 minut 55 sekund

  omówione zostały podstawowe operatory logiczne oraz ich zastosowanie w tworzeniu złożonych warunków. 

 • 12 – Tablice 

  czas trwania: 9 minut 53 sekundy

  omówiono tworzenie tablic jedno oraz wielowymiarowych 

 • 13 – Typ String 

  czas trwania: 11 minut

  szczegółowo omówiono obiekt STRING, wraz z najważniejszymi jego metodami służącymi do operacji na tekście jak również jego porównywaniu 

 • 14 – Wektory 

  czas trwania: 8 minut 48 sekund

  omówione zostały wektory, ułatwiające przechowywanie referencji do obiektów 

 • 15 – Tworzenie klas 

  czas trwania: 14 minut

  bardzo dokładnie omówiono tutaj najważniejsze zagadnienie programowania obiektowego 

 • 16 – Konstruktory 

  czas trwania: 8 minut 39 sekund

  film omawia tworzenie konstruktorów w klasach 

 • 17 – Dziedziczenie 

  czas trwania: 15 minut 43 sekundy

  film porusza bardzo istotne zagadnienie programowania obiektowego, przedstawiając je w bardzo przejrzystej formie 

 • 18 – Przeciążanie metod 

  czas trwania: 8 minut 5 sekund

  obiekty this oraz super – omówione tu zostały sposoby przeciążania metod dziedziczonych klas, jak również problemy z tego wynikające 

 • 19 – Klasy i metody abstrakcyjne 

  czas trwania: 7 minut 30 sekund

  w tej lekcji poruszono temat tworzenia i stosowania obiektów abstrakcyjnych 

 • 20 – Interfejs 

  czas trwania: 9 minut 14 sekund

  omówiono szczegółowo proces tworzenia i implementowania interfejsów

 • 21 – Polimorfizm 

  czas trwania: 11 minut 5 sekund

  lekcja ta w bardzo dokładny sposób przedstawia zagadnienie polimorfizmu pozwalającego na przypisane wskaźnikowi do klasy bazowej adresu klasy pochodnej 

 • 22 – THREAD 

  czas trwania: 17 minut 37 sekund

  Tworzenie wątków – zademonstrowano w jaki sposób można utworzyć metody działające równolegle z naszym programem oraz omówiono wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące sterowania wątkami 

 • 23 – Przechwytywanie wyjątków – TRY … CATCH 

  czas trwania: 6 minut

  omówione zostały sposoby przechwytywania błędów pojawiających się w czasie działania programu, w sposób umożliwiający jego kontunuowanie. 

 • 24 – THROW – generowanie wyjątku 

  czas trwania: 5 minut

  lekcja demonstruje w jaki sposób metoda może wygenerować wyjątek przerywający działanie programu. 

 • 25 – Operacje dyskowe – zapis 

  czas trwania: 12 minut 57 sekund

  omówione zostały sposoby zapisu danych na dysku twardym. 

 • 26 – Operacje dyskowe – odczyt 

  czas trwania: 3 minuty 14 sekund

  mówione zostały sposoby odczytu danych z pliku na dysku 

 • 27 – Interfejs Graficzny 

  czas trwania: 12 minut 58 sekund

  omówiono sposób tworzenia interfejsu graficznego, wykorzystując komponenty języka java. 

 • 28 – ActionListener – zdarzenia 

  czas trwania: 7 minut 18 sekund

  omówiono zagadnienie obsługi zdarzeń obiektów. 

 • 29 – Obiekt JPanel 

  czas trwania: 2 minut 49 sekund

  Omówiono metody i zastosowanie kontenera JPanel 

 • 30 – Obiekt JscrollPane 

  czas trwania: 4 minuty 23 sekundy

  omówiono obiekt umożliwiający dodanie suwaków do interfejsu graficznego automatycznie dopasowujących się do rozmiaru kontenera. 

 • 31 – Rozmieszczanie za pomocą BorderLayout 

  czas trwania 5 minut 11 sekund

 • 32 – Rozmieszczanie za pomocą BoxLayout 

  czas trwania 5 minut 57 sekund

 • 33 – Rozmieszczanie za pomocą FlowLayout 

  czas trwania: 5 minut 46 sekund

 • 34 – Rozmieszczanie za pomocą GridLayout 

  czas trwania: 2 minuty 38 sekund

 • 35 – Rozmieszczanie absolutne 

  czas trwania 7 minut

  lekcje demonstrują w jaki sposób można wykorzystywać specjalne obiekty do zapewnienia odpowiedniego rozmieszczenia komponentów interfejsu graficznego na ekranie.

 • 36 – Tworzenie apletów 

  czas trwania: 6 minut 8 sekund

  lekcja pokazuje w jaki sposób wykorzystać zdobytą wiedzę do tworzenia aplikacji internetowych. 

 • 37 – Wstawianie apletu na stronę internetową 

  czas trwania: 6 minut 44 sekundy

  omówiono sposoby wstawiania apletu javy na stronie internetowej. 

 • 38 – Bezpośrednie rysowanie na komponentach 

  czas trwania: 9 minut 56 sekund

  omówiono w jaki sposób zmienić wygląd standardowych komponentów graficznych . 

 • 39 – Połączenie z bazą danych 

  czas trwania: 15 minut 52 sekundy

  lekcja ta omawia sposoby odczytu i zapisu danych do bazy danych utworzonej np. Za pomocą programu Access.

  Spis Treści

01 - Pobieranie i instalacja kompilatora 08:43
02 - Pierwszy program Zobacz video 05:00
03 - Zmienne 12:29
04 - Operatory arytmetyczne 07:55
05 - Stałe i komentarze 05:01
06 - Instrukcja warunkowa IF 07:42
07 - Instrukcja wyboru warunkowego 05:45
08 - Pętla FOR - instrukcje BREAK i CONTINUE 09:05
09 - Pobieranie danych od użytkownika - SCANNER 07:57
10 - Pętla warunkowa WHILE 09:01
11 - Podstawowe operatory logiczne 11:56
12 - Tablice 09:54
13 - Typ String 11:08
14 - Wektory 08:49
15 - Tworzenie klas 14:02
16 - Konstruktory 08:39
17 - Dziedziczenie 15:44
18 - Przeciążanie metod - obiekty this oraz super 08:05
19 - Klasy i metody abstrakcyjne 07:30
20 - Interfejs 09:14
21 - Polimorfizm 11:06
22 - THREAD - Tworzenie wątków 17:37
23 - Przechwytywanie wyjątków - TRY ... CATCH 06:01
24 - THROW - generowanie wyjątku 05:00
25 - Operacje dyskowe - zapis 12:58
26 - Operacje dyskowe - odczyt 03:15
27 - Interfejs Graficzny 12:59
28 - ActionListener - zdarzenia 07:19
29 - Obiekt JPanel 02:49
30 - Obiekt JScrollPane 04:23
31 - Rozmieszczanie za pomocą BorderLayout 05:12
32 - Rozmieszczanie za pomocą BoxLayout 05:58
33 - Rozmieszczanie za pomocą FlowLayout 05:47
34 - Rozmieszczanie za pomocą GridLayout 02:39
35 - Rozmieszczanie absolutne 06:59
36 - Tworzenie apletów 06:09
37 - Wstawianie apletu na stronę internetową 06:45
38 - Bezpośrednie rysowanie na komponentach 09:56
39 - Połączenie z bazą danych 15:52
Łączna długość kursu 5 godz. 32 min.

  Autor Kursu

Avatar Daniel Tokarz Daniel Tokarz

Daniel Tokarz – licencjonowany pośrednik nieruchomości, certyfikowany home stager, licencjonowany operator drona (UAVO) obecnie w trakcie zdobywania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego, inwestor giełdowy.

Kurs Java Programowanie

  5 godz. 32 min. materiałów video

  8 zapisanych kursantów

  39 lekcji video

  Certyfikat odbycia kursu

  System pomocy do każdej lekcji

  Dożywotni dostęp online

  Mobilny dostęp z całego świata

  Autor kursu: Daniel Tokarz

  Faktura od autora: Tak